کانال تو و من

تو-و-من-کانال-عاشقانه-

کانالی جذاب از شعرهای ناب و عاشقانه
آهنگ های عاشقانه زیبا
استیکرهای قشنگ و جدید
عکس و نوشته های عالی

دنبال شعر و موسیقی و متن های زیبا می گردی؟ کانال تو تمام منی با شماست! تا نیازهای روحی شما را برآورده سازد. شعر را داشت. عاشق را باید بود. تا زندگی را بتوان زیست … با ما همراه باشید و از آخرین های کانال ما استفاده کنید.

https://t.me/to_man_2