کانالهای جدید
کانال سفينة النجاة

کانال سفینه النجاه

🍃🌷کانال تلگرام ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ🌷🍃 🔰 راهی برای رسیدن به خدا 💠 خداوند آرام بخش دل ها...